Header Minnehof

        Wil je onze blogteksten lezen, klik op het hoofdmenu blog of
               zie onze website: blog.minnehof.be

Teksten

De voorbije jaren kregen we veel vragen over het Minnehof, over meditatie en de
contemplatieve levenskunst. Vragen waarin jij je misschien herkent. Ria heeft haar reflecties
hierover samengebracht in onderstaande teksten.

OVER HET MINNEHOF EN DE CONTEMPLATIEVE LEVENSKUNST

Wat is het Minnehof.
Het minnehof is een centrum voor contemplatieve levenskunst. Van 2003 tot
2017 was het Minnehof een huis in het begijnhof van Brugge. Nu geven we
onze activiteiten in andere locaties in Brugge. We blijven echter het woord
Minnehof gebruiken omdat het goed weer geeft wat de contemplatieve
levenskunst is. In de term Minnehof hoor je het woord minne.  
In de christelijke mystiek verwijst de minne naar de universele goddelijke liefde in jou,
in elke mens en in de kosmos. De contemplatieve levenskunst is de kunst om te leven
vanuit de minne.   

Wat betekent het woord contemplatief?
Het woord contemplatie betekent schouwen: zien, anders kijken. Het is de werkelijkheid zien zoals die is ‘hier en nu’. Het gaat om zien vanuit een verstilde geest.  Het is ook elke mens zien zoals hij/zij werkelijk is, in zijn wezenheid, voorbij huidkleur, nationaliteit of religie. Het gaat dus ook om zien vanuit een mededogend hart. Zo maak je de verbinding met wie jij ten diepste bent, je maakt verbinding met de innerlijke ruimte van rust en vitaliteit, van licht en liefde om van daaruit dienstbaar te zijn aan anderen.

Wat is contemplatieve levenskunst?
De contemplatieve levenskunst is een relationele of verbindende levenskunst. Het is de kunst om je te verbinden met anderen, met jezelf en het bestaansmysterie. Ik verhelder het altijd met het beeld van de boom. De takken van de boom symboliseren je relatie met anderen, de buitenwereld. De stam staat voor de relatie met jezelf, het ego. De wortels symboliseren je wezenlijke zelf, de ziel. De boom is geworteld in de grond, in moeder aarde. Dit weerspiegelt je relatie met de oergrond van het bestaan, het bestaansmysterie.

Zoals alle bomen geworteld zijn in één grond, zo is je ziel geborgen in de Ene oergrond van het bestaan. Contemplatieve levenskunst is leven vanuit het Ene, de Eeuwige.  

Wat is de impact van de contemplatieve levenskunst op het dagelijkse leven?
Ik wil even in de boomsymboliek blijven. As jij je losmaakt ut de grond en alleen maar bezig bent met de takken, de buitenwereld, ben je als een boom zonder inworteling. Je mist een diepere verbinding en je levensenergie kan niet ten volle doorstromen. In de contemplatieve levenskunst staat de verbinding met je wortels en de in-worteling centraal. Hoe meer jij je afstemt op je wezenlijke zelf en de goddelijke oergrond, hoe meer je ziel kan thuiskomen in zijn oorsprong en bestemming. Hoe meer je ook vanuit bezieling gaat handelen.

Wat is het charisma van het Minnehof?
In de contemplatieve levenskunst zijn twee bewegingen belangrijk. De beweging van doen naar zijn en van zijn naar doen. In het Minnehof ligt de focus naar het grondwerk, naar de beweging van doen naar zijn, naar de grondhouding van je geest verstillen en je hart openen in mededogen. Verstilling en spirituele voeding zijn hierin belangrijk.
 

BELANG VAN WIJSHEID / SPIRITUELE VOEDING

Wat betekent spirituele voeding?
Kennis is voedsel voor het intellect, wijsheid is voedsel voor de ziel. Boeddha spreekt altijd over wijsheid en mededogen. Maar wat is wijsheid? Spirituele wijsheid is in-zicht: het is zicht naar binnen, het is inzicht in de werking van de geest. Het is ook inzicht in het innerlijk transformatieproces, in de valkuilen en de zegeningen op het spirituele pad.

Welke spirituele voeding ontvangen we in de retraite.
Wijsheid is zielskennis die jij reeds bezit. Het wordt gewekt door mooie én moeilijke levenservaringen, door stilte, door spirituele meesters, door de natuur. Er zijn vele inspiratiebronnen die je wijsheid wekken. In de retraite herbronnen we ons aan de universele wijsheid van de natuur, om in dat licht te kijken naar de wijsheid van Jezus en Boeddha.

Als ik de naam Jezus hoor, voel ik mij toch wat onwennig. Het roept onmiddellijk zonde, schuld en angst op. Dit doet mij enerzijds terugdeinzen en twijfelen om de retraite te volgen. Anderzijds ben ik ook wel nieuwsgierig.
De kernboodschap van Jezus is liefde en niet de zonde. Jezus vertrekt vanuit zegen, vanuit de erfzegen en niet vanuit zonde, schuld of angst. De existentiële betekenis van zonde is afzondering. We lijden als we ons afgezonderd voelen van de liefde. Maar de kernboodschap van Jezus is dat we deze afzondering kunnen doorbreken als we beseffen dat we ten diepste licht en liefde zijn.

Gij zijt het licht van de wereld,
en dat licht moet stralen.

 

OVER MEDITATIE

Wat is meditatie?
Mediteren is je geest verstillen en je hart openen. Zo stem jij je af op je wezenlijk zelf, je innerlijk licht. Je komt thuis in jezelf én in het grotere dan jezelf, in het grote hart van mededogen zoals sommige westerse boeddhisten het benoemen, of in de goddelijke schoot van liefde zoals christelijke mystici het poëtisch uitdrukken.

Hoe mediteren?
Mediteren is met mildheid aanwezig zijn in het ‘hier en nu’. Via je adem en/of een mantra je aandacht steeds terugbrengen naar het ‘nu’.

Welke vorm van meditatie beoefen jij, boeddhistische of christelijke meditatie?
Mijn meditatie praktijk is de mantra meditatie geworteld in de christelijke traditie en verrijkt door inzichten uit het Boeddhisme. Mijn spirituele familie is de wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.

Wat is het verschil tussen christelijk en boeddhistische meditatie?
Eeuwenlang hebben we ons blind gestaard op de verschillen tussen religies met veel religieuze arrogantie en verdeeldheid als gevolg. Laat ons zoeken naar wat ons verbindt, om onze ogen te openen en respect te hebben voor de verschillen. 

Religies zijn als sterke bomen,
verschillend van elkaar,
maar geworteld in dezelfde
Oergrond van het bestaan
.Je mag christelijke en boeddhistische meditatie toch niet vermengen!
Het gaat niet om vermenging of versmelting
maar om aanvulling en verrijking.


Meditatie is een universele discipline in alle mystieke tradities, die ons in contact brengt met het Onnoembare. Elke traditie benadrukt een bepaald aspect van meditatie of bekijkt het vanuit een bepaald perspectief. De oosterse, waaronder de boeddhistische traditie benadrukt de contemplatieve houding van bewustheid en wakkerheid. Meditatie beleven ze als een zijnsavontuur. Bewust-zijn van dit ene moment staat centraal, totale openheid zijn voor de stroom van het leven. Jezus en de christelijke mystici benadrukken de contemplatieve houding van overgave en ontvankelijkheid. Meditatie beleven ze als een liefdesavontuur. Liefde zijn ‘hier en nu’ staat centraal, totale overgave zijn aan de goddelijke Geliefde, de scheppende liefdesbron van leven.

Hoe spreek jij over meditatie in de retraite?
In de retraite belicht ik de meditatie zowel als een zijnsavontuur als een liefdesavontuur, want zo beleef ik het zelf. Mediteren is voor mij hier en nu zijn én in liefde zijn. Beide perspectieven zijn niet in strijd met elkaar maar vullen elkaar aan.

Wat zijn jouw inspiratiebronnen wat de meditatie betreft?
Mijn grootste inspiratiebron is de wijsheid en de persoon van Jezus. Van Boeddha heb ik veel geleerd, hij is en blijft een groot leraar voor mij, maar Jezus ervaar ik als mijn hartsverbinding met de Ene Onnoembare werkelijkheid. Verder ontvang ik veel inspiratie uit de vroegchristelijke meditatie traditie die in de jaren ’80 door de benedictijner monnik John Main opnieuw is vertaald naar de eigentijdse ervaring. John Main is de initiator van de wereldgemeenschap voor christelijke meditatie. Zijn christelijke contemplatie visie op meditatie is boeiend en inspireert mij om meditatie te beleven als een zijnsavontuur en een liefdesavontuur.

 

HET HELINGSPROCES IN MEDITATIE

Het lukt mij niet om te mediteren. Gedachten blijven maar komen.  In plaats van rust ervaar ik onrust. Ik denk dat meditatie niet voor mij is.
Meditatie wordt soms te romantisch voorgesteld als zijnde een wondermiddel om tot rust te komen. Jammer genoeg kunnen we die rust niet vasthouden en dan lijkt het wel of mediteren niet lukt. In meditatie gaat het echter niet om lukken of mislukken, om grijpen naar rust en vrede, om krampachtig streven naar gedachteloos worden. In meditatie gaat het om transformatie, een geleidelijke transformatie van denken en voelen.

Hoe moet ik mij het meditatie proces voorstellen?
Het is een proces van wonde naar verwondering. Ik vergelijk het graag met de seizoenen in de natuur. In meditatie ervaar je de innerlijke seizoenen van herfst (loslaten), winter (wachten), lente (nieuw leven tintelt) en zomer (bruisend leven). Soms ga je door heftige emotionele of mentale chaos, soms lijkt alles saai en somber, soms voel je de zachte bries van ontkiemend leven en soms is je innerlijke leven vol lichtheid en vitaliteit. Je kan deze seizoenen zelfs doorlopen in de tijdspanne van één meditatie, maar meestal gaat het om een geleidelijk groeiproces.

Wat moet ik doen als er heftige emoties optreden in de meditatie?
Eerst en vooral beseffen dat iedereen op het meditatie pad dit tegenkomt. Onrust, ongemak, chaotisch denken, storende emoties, we beschouwen ze als struikelstenen op het pad. Maar je kunt ze ook gaan ‘zien’ als stapstenen naar heling. De meditatie discipline van ‘zijn’ in het ‘nu’ brengt je in contact met steeds diepere lagen van rust én onrust, vreugde én verdriet, hoop en wanhoop.  In meditatie hoef je daar niets mee te doen. In meditatie analyseer je deze emoties niet, je voelt alleen maar. Wat daarbij helpt is het even benoemen van emoties zoals: ‘ah …onrust’, ‘ah…verdriet’. Maar je blijft bij het voelen, bij de rauwe energie van de angst en het verdriet. Zo vlucht je niet in je denken, in de angstige gedachten die heftig kunnen opkomen en je proberen te overmeesteren. Laat de gedachten maar zijn zoals ze zijn, jij hoeft er niets mee te doen, je bent er niet mee bezig, jij bent gewoon aanwezig…hier en nu.

Is meditatie niet een onderdrukking van het psychologisch helingsproces, ik moet toch verantwoordelijkheid opnemen voor mijn emoties en eraan werken?
Mediteren is totale overgave aan wat is. Tijdens de meditatie periode laat je het helingsproces gebeuren. Na de meditatie kan je werken met je emoties, je kan ze neerschrijven, je kan ze schilderen, je kan ze uitdansen, je kan zachte helende lichaamsoefeningen doen of je proces delen met een ander. Zo kan je ze beter verwerken. Maar tijdens de meditatie laat je al het werken aan jezelf los. Je laat het proces gebeuren. Het helingsproces gaat ook gewoon verder in het verborgene, zonder dat jij daar steeds controle over houdt.

Wat gebeurt er in het helingsproces?
Om het helingsproces uit te leggen gebruik ik graag het beeld van een bron. Je wezenlijk zelf is als een bron verborgen onder stenen of blokken, onder emotionele blokkades. Bij een eerste confrontatie met die blokkades heb je het gevoel alsof het gaat om betonnen blokken, om harde steen waar je niet door kan. Maar door te erkennen wat is, door mild aanwezig te blijven bij de rauwe energie van hardheid en pijn, gebeurt er geleidelijk aan een energetische verschuiving. Je gaat ervaren dat de emotionele blokkades niet meer zo zwaar, drukkend en verlammend zijn. Met verwondering ontdek je dat emotionele blokkades geen harde stenen zijn, maar ijsblokken die in de warmte en het licht van je mildheid langzaam gaan smelten. Zo groei je (telkens weer) van wonde naar verwondering.

Wat is de impact van meditatie op mijn dagelijkse leven?
In meditatie gaat het om verbinding met je wezenlijke zelf, door overgave aan wat is. In het mild aanwezig zijn bij jezelf, schep jij ruimte voor je wezenlijke zelf. Zo kunnen je zielskwaliteiten van vertrouwen en mededogen opwellen die je in je dagelijkse leven kunt toepassen.

Print pagina
Mail pagina