Minnehof

Ria Weyens

Ik behaalde mijn master in religiewetenschappen aan de universiteit van Leuven.
Na een monastieke vorming, in een trappistinnenklooster in België, verbleef ik vijf jaar
in Zuid-India, als mede-oprichtster van een christelijke ashram. Daarna werkte ik enkele
jaren in het Internationaal Christelijke Meditatiecentrum in Londen (Wccm). In Engeland
volgde ik een Boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding: the Core Process Psychotherapy. In Nederland (Utrecht) deed ik een opleiding in de Boeddhistisch
(Dzochen) geinspireerde school voor Zijnsoriëntatie. Momenteel ben ik een master bezig in 'wereldreligies en interreligieuze dialoog', aan de theologische faculteit van Leuven. 

 Mijn passie gaat uit naar de contemplatieve dialoog tussen Christendom en Boeddhisme.

" Terwijl in het Boeddhisme het accent ligt op het verstillen van de geest, het groeien in
bewust-zijn en mededogen, legt het (traditionele) Christendom de focus op het openen
van het hart, het groeien in relatie-zijn (met de Ene,  de naasten) en dienstbaarheid.
Mindfullness en heartfullness....beide benaderingen vullen elkaar aan en zijn belangrijk.
Maar in mijn beleving is het ook belangrijk om vandaag het bewustzijnsaspect in de
oorspronkelijke wijsheid van Jezus te (her)ontdekken.
Want het spirituele pad is zowel een bewustzijnsavontuur als een liefdesavontuur".

In 2003 nam ik het initiatief om het Minnehof op te richten, een centrum voor
contemplatieve levenskunst in het Begijnhof van Brugge. Sedert 2018 geef ik
mijn retraites niet meer in dit gebouw, maar in andere verstillende plekken, 
abdijen en kloosters. De naam Minnehof blijf ik echter bewaren omdat het goed
weergeeft wat de essentie van de contemplatieve levenskunst inhoudt.

'Minne is een christelijk mystieke term die verwijst naar de universele Goddelijke
liefde in jou, in mij, in allen, in alles en... het overstijgt alles.
De contemplatieve levenskunst is de kunst om te leven vanuit de Minne.' 


 

                                           

Ik ben auteur van het boek 'Van wonde naar verwondering: hoe omgaan met
innerlijke pijn'.
 Over de helende kracht van mededogen vanuit Christelijk en
Boeddhistisch perspectief. (Uitgeverij Carmelitana, Gent, 2000) (zes herdrukken)
Een totaal herziene versie sinds juni 2017 is opnieuw te verkrijgen bij uitgever
Brave New Books.
www.bravenewbooks.nl/books/110264

Samen met Diet Van Borselen schreef ik het boek 'Scheppende overgave', over de contemplatieve levenskunst.  ISBN: 978-90-76671-85-7 , Uitgeverij Carmelitana (2013)

MEDEDOCENTE
      In de Sessies:'Bewust leven, Bewust sterven'

Jacomien Marinussen

Ik ben opgegroeid in Zeeland. Na de middelbare school ben ik de verpleging in gegaan in Breda. Daar was ik meteen geïnteresseerd in het mysterie van lijden en dood. Na de inservice A opleiding ben ik een periode naar het buitenland geweest en vervolgens de VHBO (Voortgezette Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen) gaan doen in Nijmegen. Ook om meer achtergrond en ervaring te krijgen in de mens, mijn mensvisie te verbreden en om ervaring op te doen in  diverse werkvelden in de gezondheidszorg. Mijn interesse lag ook daar bij lijden, sterven en rouw.

Ik heb jaren gewerkt als wijkverpleegster, later als hoofdwijkverpleegkundige en als divisiemanager. In mijn vrije tijd reisde ik veel, leerde ik veel over en van andere culturen en verbreedde ik zo mijn mensenkennis en mijn blikveld. Vlak na de geboorte van onze oudste dochter ben ik gestopt met werken en ben ik mij gaan verdiepen in de alternatieve geneeswijze. Hierin heb ik een aantal cursussen en opleidingen gevolgd en een eigen praktijk geopend. Tevens ben ik vrijwilliger geworden bij de terminale thuiszorg. In Utrecht heb ik een opleiding gevolgd bij de NIS ( Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding). Tot vorig jaar werkte ik als coördinator in Hospice het Clarahofje in Goes (Zeeland).

'Stapsgewijs groeit mijn verlangen om meer bezig te zijn met 'bewust sterven', met afstemming op de ander, vanuit open hart en lege geest er zijn voor een bewoner, voor een naaste. Er echt zijn. Ik wil meer bezig zijn met de essentie, met zelfreflectie, met de zoektocht van en in het Leven, met groeien, met mens zijn. Ik wil kunnen omgaan met het niet-weten, dat er niet altijd antwoorden nodig zijn. Kortom bezig zijn met 'Bewust Leven'.

Print pagina
Mail pagina