Header Minnehof

Retraite weekend: verstillingsdagen

De helende kracht van stilte en mededogen

Inhoud

Hoe gaan we om met ongemak, pijn, onzekerheid, angst? Hoe gaan we om met  lijden in ons eigen hart en in de wereld? Zowel Jezus als Boedha verwijzen naar de helende kracht van mildheid naar jezelf, als basishouding om tot innerlijke weerbaarheid en dienstbaarheid te komen. Wees een licht voor jezelf, zegt Boeddha. Bemin de naaste zoals jezelf, zegt Jezus.  Mild zijn naar jezelf is niet gemakkelijk, het vraagt inzicht en oefening. In deze retraites krijg je wijsheden en vaardigheden aangereikt vanuit de christelijke en de boeddhistische contemplatieve traditie. 

De herziene versie van het boek  'Van wonde naar verwondering', van Ria Weyens (‘hoe omgaan met innerlijke pijn’) (2017, Brave new books) vormt de leidraad van dit weekend.

Structuur

We volgen het ritme van verstilling, verdieping en ontmoeting. We komen tot verstilling via meditatie (morgen en avond meditatie) maar ook andere meditatieve werkvormen worden gebruikt zoals waarnemings-en zachte lichaamsoefeningen. Naast inhoudelijke input is er ruimte voor jezelf en vrijblijvende mogelijkheid tot ontmoeting met andere deelnemers.

Begeleiding: Ria Weyens

Datum in 2018 : van paasmaandag 2 april - woensdag 4 april

Locatie: We zijn te gast in Hof Zevenbergen in Ranst een  bosrijkgebied dicht bij Antwerpen

Kosten: 255 euro. Alles inclusief. Verblijf in één persoonskamer

Inschrijving

Ben je geinteresseerd in deze retraite dan kan je een mail sturen met een korte motivatie, samen met je adres en telefoonnummer naar: secretariaatminnehof@telenet.be
Of telefonisch: 0032(0) 499.40.63.51.

Indien je binnen 5 dagen geen antwoord ontvangt, neem dan opnieuw contact op.

 

 

Print pagina
Mail pagina