Minnehof
 

Zomer meditatie retraite in Brugge
     vrijdag 1 tot zondag 3 sept. 2023

 

Meditatie en mededogen

In de Bergrede beschrijft Jezus het meditatieproces als een proces van
'je geest verstillen en je hart openen voor wat is'.
Mediteren is met milde aandacht aanwezig zijn in het 'hier en nu';
zowel bij vreugde als bij verdriet. Door deze helende houding kom je in contact
met innerlijke rust en groeit je mededogen naar jezelf en anderen.

We dalen dieper af in de rijkdom van de wijsheid van Jezus door
linken te leggen met contemplatieve inzichten uit het boeddhisme.

 

In het programma is er een balans  tussen meditatie, contemplatieve input,
en verstillende oefeningen. Er is ook ruimte voor persoonlijke tijd en
reflectie. Het programma is zo opgevat dat je de keuze hebt om de dagen
in volledige stilte of gedeeltelijke stilte te beleven. 
Voor meer info over het programma zie faq

Maximaal 12 deelnemers

Datum
Vrijdag 1 september (16u)- zondag 5 januari  (16u) 2023

Kosten
295 Euro: all-in (accommodatie, begeleiding etc...)
Reductieprijs mogelijk na onderling overleg.

Locatie: Het stiltecentrum Sarephta van het Karmelietenklooster in Brugge.
Dit is een rustige oaseplek in de stad Brugge met een grote tuin. Je beschikt over
een 1-persoonskamer.

Begeleiding: Ria Weyens

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd in deze retraite dan kan je een mail sturen met
-vermelding van de activiteit en datum
-een korte motivatie
-je adres en telefoonnummer
naar: secretariaat.minnehof@telenet.be
Of telefonisch: 0032(0) 499.40.63.51.

Indien je binnen 5 dagen geen antwoord ontvangt,
neem dan opnieuw telefonisch contact op.

 

PALLIATIEVE RETRAITE -TRAINING IN RANST (nabij Antwerpen)
'Groeien in leven en sterven': van 23 tot 25 september 2023

Hoe sta jij als mens, als zorgverlener, in je leven? Wat houdt voor jou ‘bewust leven’ in? Hoe kan jij ‘er zijn’ voor een stervende, een naaste, een medemens vanuit een open en milde houding? In deze dagen staan we stil bij deze vragen die elke zorgverlener bezig zal houden, maar waar in onze dagelijkse leef- en werksituatie nauwelijks tijd voor is.

De verbinding in deze training van verstilling en zelfonderzoek met palliatieve zorg vind ik een gouden vondst’ (reactie deelnemer: Louise S.) 

Thema’s
De verbindende kracht van verstilling: je afstemmen op je innerlijke ruimte. Thuiskomen in jezelf om van daaruit zorgend aanwezig te zijn bij anderen.

De helende kracht van mededogen: Hoe omgaan met angst, machteloosheid, kwetsbaarheid? Inzichten delen in het kleine dagelijkse sterven om bewuster om te gaan met het grote sterven.

Inspiratiebronnen
Vanuit contemplatieve wijsheden en vaardigheden uit de Boeddhistische traditie en de mystieke Christelijke traditie stemmen we ons af op wie we ten diepste zijn: de innerlijke ruimte van goedheid en mededogen, licht en liefde.

‘Misschien is de eigenlijke reden van onze angst voor de dood, het feit dat we niet weten wie we zijn’ (Sogyal Rinpoche) 

Doelgroep: Voor professionals: verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers, geestelijke verzorgers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. En voor iedereen die geïnteresseerd is in het groeiproces van bewust leven en bewust sterven.

Datum: start zaterdag 23 sept. tot 25 sept. 2023
Docenten: Jacomien Marinussen en Ria Weyens
Locatie: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst, België
Overnachting eigen kamer met toilet en douche.

Hof Zevenbergen is een voormalig kasteel gelegen in een rustige en groene omgeving, nabij Antwerpen. Rondom het kasteel is er een grote tuin met fijne zitjes. Je kan ook heerlijk wandelen in het bos naast het kasteel. Er is genoeg ruimte in het kasteel om je terug te trekken. Je komt er thuis in een sfeer van rust en stilte.

Voor de kosten, reserveren en inschrijven
Deze retraite training wordt georganiseerd door 'het Landelijk Expertise Centrum Sterven'
in Nederland. Zie link:  https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/les-academy/

 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

 ‘Deze training bracht verademing om eens stil te staan bij mijn eigen sterfelijkheid. Het niet langer wegduwen. Het toelaten en bewust naar kijken geeft innerlijke ruimte en vrijheid.’ (Marleen V., deelnemer met een levensbedreigende ziekte).

'Ik ervaarde de training als een mooi evenwicht tussen oefening, bezinning, theorie, uitwisseling, stilte en meditatie.
Ik ben ook beter bewust geworden welke weerstanden mijn afstemmen kunnen hinderen
in het aanwezig zijn bij het stervensproces. Bovendien waardeerde ik de rijkdom van twee perspectieven: de christelijke spiritualiteit en het boeddhisme'. (Ria B.palliatief verpleegkundige)

‘Ik vind jullie samenwerking Ria en Jacomien goed ‘passen’, goed op elkaar afgestemd. De structuur van de dag was prima, niet Teveel, niet te druk: mooi evenwichtig verdeeld, voldoende rust en tijd om te laten bezinken en ook om met elkaar in gesprek te gaan.
(Rita M., vrijwilliger)
 

'De leerroute was voor mij een mooie, bijzondere ervaring! De beweging naar binnen,
de verstilling heeft mij ruimte, aandacht en tijd gegeven. De beweging naar buiten
geeft mij kracht door de aangereikte theorie. Ik heb geleerd mild te zijn voor mezelf,
aandacht te geven aan mijn gevoel, te ontspannen, te vertragen en te reflecteren.
Als werker in de palliatieve zorg voel ik mij, door het volgen van deze leerroute,
een rijker mens' (Ellen V.)

'Bewust leven, bewust sterven' was een prachtige ervaring! Het was thuiskomen, hartelijk onthaald worden en op adem komen met verwante zielen. Het was met milde aandacht
leren kijken naar jezelf en het leven in al zijn diepte. Het was volledig tot rust komen
en op het spoor komen van je eigen bron' (Greet S. pastor )

'Mijn hart heeft zich weer meer geopend, mede dankzij de oefeningen die jullie hebben aangedragen. Het respectvolle delen heeft me hopelijk een wijzer en compassievoller
mens gemaakt. Dank daarvoor, dank jullie beiden'. (Louise S. )

Print pagina
Mail pagina