Header Minnehof

Visie

De contemplatieve levenskunst is een relationele of verbindende levenskunst. Het is
de kunst om je te verbinden met anderen, met jezelf en het bestaansmysterie. Deze levenskunst kunnen we het best verhelderen met het beeld van de boom.

De takken van de boom symboliseren je relatie met anderen, de buitenwereld. De stam staat voor de relatie met jezelf, het ego. De wortels symboliseren je wezenlijke zelf, je ziel. De boom is geworteld in de grond, in moeder aarde. Dit weerspiegelt je relatie met de Ene oergrond van het bestaan, het bestaansmysterie.

'Heb de Ene lief met heel je hart, heel je ziel en al je krachten;
en heb de naasten lief zoals jezelf'
(citaat van Jezus)

 

Zoals alle bomen geworteld en verbonden zijn met elkaar in de grond, zo is je ziel
geborgen in de Ene oergrond van het bestaan, en verbonden met alle levende wezens. 
Contemplatieve levenskunst is verbindend leven vanuit het Ene, de Eeuwige.

'De waarheid is één, wijzen geven het vele namen.
het is de éne zon die weerspiegelt op alle vijvers.
Het is het ene water dat de dorst van allen lest.
Het is de ene lucht die alle leven schenkt.
Het is het ene vuur dat in alle harten brandt.
(citaat uit de Rig-Veda, een oud hindoe geschrift)

 

Wil je meer weten over de contemplatieve levenskunst, klik dan door naar teksten
 

Print pagina
Mail pagina