Header Minnehof

Visie

De contemplatieve levenskunst is de kunst om je af te stemmen op wie jij ten diepste bent,
op je basic goodness (Boeddha) op je innerlijke licht (Jezus) om van daaruit dienstbaar te zijn in de wereld. 

Je ontwikkelt de contemplatieve levenskunst door  zorg te dragen voor een drievoudige relatie: de relatie met jezelf, met anderen en het Bestaansmysterie.

'Heb de Ene lief met heel hart, heel je ziel en al je krachten;
en heb de naasten lief zoals jezelf'

Deze wijsheid kunnen we het best verhelderen met het beeld van de boom (ons logo).

De wijsheid van de boom
De takken van de boom symboliseren de relaties met anderen. De stam staat voor de relatie met jezelf (het ego). De wortels symboliseren het wezenlijke zelf (de ziel). De wortels zitten verborgen in de grond. Dit weerspiegelt de relatie met het Bestaansmysterie. Wij zijn allemaal geborgen in de Ene oergrond van het bestaan, de Absolute Werkelijkheid, de Ene goddelijke baarmoeder van leven.

In dit Liefdesmysterie zijn we verbonden met elkaar en met alle levende wezens.

Zijn en doen

'If you want to go wide,
you have to go deep'

Als jij alleen maar bezig bent met de takken, de buitenwereld, ben je als een boom zonder wortels. Je mist een diepere verbinding en je levensenergie kan niet ten volle doorstromen. In de contemplatieve levenskunst staat de verbinding met je wortels en de grond centraal, om van daaruit in de wereld te staan. Hoe meer jij je afstemt op het mysterie dat je in jezelf draagt en dat jou draagt, hoe meer je vanuit be-zieling kunt handelen.

'Door te ontdekken wie je ten diepste bent,
groeit het inzicht in wat je te doen staat;
en welke unieke en helende bijdrage je kunt leveren aan de wereld.'

De 'common ground' in alle religies
De contemplatieve levenskunst  is als een universele onderstroom aanwezig in alle mystieke tradities. In het Minnehof belichten we deze levenskunst vanuit de wijsheid van Jezus en Boeddha.

Wil je meer weten, klik dan door naar publicaties. Daar tref je teksten aan uit ons boek of kijk bij teksten. Daar vind je een lezing van Ria waarin zij over onze visie en activiteiten vertelt.

Print pagina
Mail pagina