Header Minnehof

OVER DE CONTEMPLATIEVE LEVENSKUNST EN HET MINNEHOF

Wat betekent het woord contemplatief?
Het woord contemplatie betekent schouwen: zien, anders kijken. Het is de werkelijkheid zien zoals die is ‘hier en nu’, niet gekleurd door onze oude aannames of vooroordelen. Het is ook elke mens zien zoals hij/zij werkelijk is, in zijn wezenheid, voorbij huidskleur, nationaliteit of religie. Dit aandachtig zien vanuit een verstilde geest brengt ons in een open en mededogende relatie met de ander en met het leven.

Wat is contemplatieve levenskunst?
De contemplatieve levenskunst is een verbindende levenskunst. Het is de kunst om je te verbinden met anderen, met jezelf en het bestaansmysterie. Het beeld van de boom,
ons logo is daar een mooie afspiegeling van.

De takken van de boom symboliseren onze relatie met anderen en de buitenwereld. De stam staat voor de verbinding met onszelf: het geconditioneerde zelf, het ego. De wortels symboliseren ons wezenlijke zelf, de ziel. De boom is geworteld in de grond, in moeder aarde. Dit weerspiegelt onze verbinding met de oergrond van het bestaan, met de Goddelijke Vader/Moeder van het universum, de dragende grond en liefdesbron van alle leven.

Wat is de impact van de contemplatieve levenskunst op het dagelijkse leven?
Laten we even in de boomsymboliek blijven. As ik mij losmaak uit de grond en alleen maar bezig bent met de takken: de buitenwereld, ben ik als een boom zonder inworteling. De levensenergie kan dan niet ten volle doorstromen. In de contemplatieve levenskunst staat de verbinding met mijn wortels én de in-worteling centraal. Hoe meer ik me afstem op mijn wezenlijke zelf en de goddelijke oergrond, hoe meer mijn ziel kan thuiskomen in zijn oorsprong en bestemming. Hoe meer ik ook vanuit bezieling ga handelen.

If you want to go wide
you have to go deep
.
 

Wat betekent het Minnehof.
Van 2003 tot 2017 was het Minnehof een huis in het begijnhof van Brugge. Nu geven we
onze activiteiten in andere rustgevende en mooie locaties, zoals een abdij, een klooster, of een bezield centrum. We blijven echter het woord Minnehof gebruiken omdat het goed weer geeft wat de contemplatieve levenskunst is. In de term Minnehof hoor je immers het woord minne. Dit is een typisch christelijk mystieke term die verwijst naar de goddelijke liefde in jou, in elke mens en in de kosmos. De contemplatieve levenskunst is de kunst om te leren leven vanuit de minne.  

'Heb de Ene lief met heel je hart, heel je ziel en al je krachten;
en heb de naasten lief zoals jezelf'
(citaat van Jezus)

 Wat is het charisma van het Minnehof?
In het Minnehof ligt de focus naar het grondwerk, naar de meditatieve grondhouding van je geest verstillen en je hart openen in mededogen. Hiervoor vertrekken we vanuit een interreligieus perspectief, waarin vooral de ontmoeting tusssen de wijsheid van Jezus en de wijsheid van Boeddha centraal staat. De grote uitdaging vandaag is om samen te zoeken naar eenheid in diversiteit, naar wat ons verbindt, onze common ground. Vanuit deze verbinding gaan we helderder zien om de uniekheid van elke religieuze traditie te respecteren. Zo kunnen we elkaar verrijken in vriendschap en samen werken aan meer vrede in de wereld.

 

Zoals alle bomen geworteld en verbonden zijn met elkaar in één grond,
zo zijn wij geborgen in de Ene oergrond van het bestaan,
en verbonden met alle levende wezens.

Contemplatieve levenskunst is verbindend leven
vanuit het Ene, de Eeuwige.

Wil je meer weten over meditatie en het helingsproces in meditatie klik dan door naar
       veelgestelde vragen (faq) of klik hier: FAQ

Print pagina
Mail pagina