Minnehof

VISIE

DE CONTEMPLATIEVE LEVENSKUNST EN HET MINNEHOF

Wat betekent het woord contemplatie?
Het woord contemplatie betekent schouwen: zien, anders kijken. Het is de
werkelijkheid zien zoals die is ‘hier en nu’, niet gekleurd door onze oude aannames
of vooroordelen. Het is ook elke mens zien zoals hij/zij werkelijk is, in zijn wezenheid,
voorbij huidskleur, nationaliteit of religie. Dit bewust zien vanuit een verstilde
geest brengt ons in een open en mededogende relatie met onszelf, met de ander
en het Al Ene.

Wat is de contemplatieve levenskunst?

'Bemin God met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten en
bemin de naaste zoals jezelf', zei Jezus.
De 'contemplatieve levenskunst is de kunst om je te verbinden met jezelf, met
anderen en het universele bestaansmysterie. Het is een verbindende levenskunst.
Deze levenskunst kunnen we het best verhelderen met het logo van het minnehof:
het beeld van de boom.
 

De takken van de boom symboliseren je relatie met anderen en de buitenwereld.
De stam staat voor de verbinding met jezelf: het geconditioneerde ik, het ego.
De wortels symboliseren je wezenlijke zelf, de ziel. De boom is geworteld in de grond,
in moeder aarde. Dit weerspiegelt je verbinding met de oergrond van het bestaan,
met de Goddelijke Vader/Moeder van het universum, de dragende grond van het bestaan.

Wat is de impact van de contemplatieve levenskunst op het dagelijkse leven?
Laten we even in de boomsymboliek blijven. Als jij je losmaakt uit de grond en alleen
maar bezig bent met de takken: de buitenwereld, ben je als een boom zonder wortels.
De levensenergie kan dan niet ten volle doorstromen. In de contemplatieve levenskunst
staat de verbinding met je wortels én de in-worteling centraal. Hoe meer jij je afstemt op
je wezenlijke zelf en de goddelijke oergrond, hoe meer je ziel kan thuiskomen in
zijn oorsprong en bestemming. Hoe meer je vanuit bezieling kan handelen.
 

If you want to go wide
you have to go deep
.
 

Wat betekent het Minnehof.
Van 2003 tot 2017 was het Minnehof een huis in het begijnhof van Brugge. Nu geef ik
mijn retraites in andere rustgevende en mooie locaties, zoals een abdij, een klooster,
of een bezield centrum. Ik blijf echter het woord Minnehof gebruiken omdat het goed
weergeeft wat de contemplatieve levenskunst inhoudt. Minne is een christelijke mystieke
term die verwijst naar wie wij ten diepste zijn, het verwijst naar de goddelijke liefde in
elke mens en in de kosmos. De contemplatieve levenskunst is de kunst om te leven
vanuit de minne.  

Wat is het charisma van de Minnehof retraites?
In mijn retraites ligt de focus naar het grondwerk, naar de meditatieve grondhouding
van je geest verstillen en je hart openen in mededogen. Hiervoor vertrek ik vanuit een interreligieus perspectief, waarin de ontmoeting tusssen de wijsheid van Jezus en de
wijsheid van Boeddha centraal staat. De grote uitdaging vandaag is om te zoeken
naar wat ons verbindt, naar the common ground. Vanuit deze verbinding gaan we
helderder zien hoe elke spirituele traditie een eigen kleur heeft. Zo kunnen we elkaar
aanvullen en verrijken in wijsheid en vriendschap om samen te werken aan een
menswaardiger samenleven met de aarde en met elkaar. 

 

Zoals alle bomen geworteld en verbonden zijn met elkaar in de grond,
zo zijn wij geworteld in de Ene oergrond van het bestaan,
en verbonden met alle levende wezens.

Contemplatieve levenskunst is verbindend leven
vanuit het Ene, de Eeuwige.

 

Wil je meer weten over meditatie en het helingsproces in meditatie klik
       dan door naar veelgestelde vragen (faq) of klik hier: FAQ

Print pagina
Mail pagina