Minnehof

LEERROUTE: BEWUST LEVEN, BEWUST STERVEN

Spirituele zorg in de palliatieve sector 

'Misschien is de eigenlijke reden van onze angst voor de dood,
het feit dat we niet weten wie we zijn'
(Sogyal Rinpoche)

In de gezondheidszorg wordt er steeds meer van de medewerkers verwacht, zijn we meer vanuit ons hoofd bezig en is er weinig ruimte voor reflectie, verdieping en verstilling.
Hoe sta jij, als zorgverlener, in je leven? Hoe verbind jij je met jezelf, met de ander? Hoe kan jij 'er zijn' voor een stervende vanuit een open en milde houding? Wat heb jij nodig? Welke invulling heeft afscheid nemen in jouw leven? Hoe kijk jij naar jouw eigen dood? 
In de leerroute staan we stil bij deze vragen die elke zorgverlener in de palliatieve zorg bezig zal houden, maar waar op de werkvloer nauwelijks tijd voor is.

'Door te kijken naar mijn eigen 'bewust leven' en mijn eigen idee over 'bewust sterven' leer ik hoe ik daarin anderen kan helpen. In mijn hospicewerk en in mijn omgeving'. (reactie deelnemer, Leni B.)

Structuur van de leerroute
De leerroute bestaat uit twee driedaagsen. We bieden een vaste structuur aan van verstilling, verdieping, persoonlijke reflectie en interactie. In de ochtend maken we de beweging naar binnen en ligt het accent op verstilling en zelfreflectie. We doen dit via meditatie, inhoudelijke input en zacht lichaamswerk. Na de lunch maken we de vertaalslag naar de praktijk: hoe geef je concreet vorm aan existentiële en spirituele zorg in je dagelijkse leef-en werksituatie.

Inhoud van de leerroute
Eerste drie-daagse: Bewust leven
Je afstemmen op je innerlijke ruimte. De kracht van verstilling.
Wat betekent voor jou bewust leven?
Contact maken met de bron van liefde in jezelf, om van hieruit zorgend aanwezig te zijn bij anderen.

Tweede drie-daagse: Bewust sterven
Omgaan met angst, machteloosheid, kwetsbaarheid. De helende kracht van mededogen.
Wat betekent voor jou bewust sterven?
Hoe kan jij 'er zijn' voor een stervende vanuit een open en liefdevolle houding?

'De verbinding in deze leerroute van zelfonderzoek met palliatieve zorg vind ik een gouden vondst' (reactie deelnemer: Louise S.)

Inspiratiebronnen
We laten ons inspireren door de christelijke mystieke traditie die we in licht plaatsen van boeddhistische wijsheid. Van daaruit maken we de vertaalslag naar de dagelijkse leef-en werksituatie.

Data : worden nog meegedeeld

Doelgroep : Voor professionals, verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers, geestelijke verzorgers en zorgverleners in de palliatieve zorg.

Begeleiders:  Ria Weyens en Jacomien Marinussen.

Wil je meer te weten komen over deze leerroute dan kan je een mail sturen  naar  secretariaatminnehof@telenet.be 

Informatie : 0032(0) 499.40.63.51.

Indien je binnen 5 dagen geen antwoord ontvangt, neem dan opnieuw contact op.
 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

'De leerroute was voor mij een mooie, bijzondere ervaring! De beweging naar binnen, de verstilling heeft mij ruimte, aandacht en tijd gegeven. De beweging naar buiten geeft mij kracht door de aangereikte theorie. Ik heb geleerd mild te zijn voor mezelf, aandacht te geven aan mijn gevoel, te ontspannen, te vertragen en te reflecteren. Als werker in de palliatieve zorg voel ik mij, door het volgen van deze leerroute, een rijker mens' (Ellen V.)

'Deze leerroute bracht verademing om eens stil te staan bij mijn eigen sterfelijkheid. Het niet langer wegduwen. Het toelaten en bewust naar kijken geeft innerlijke ruimte en vrijheid'. De leerroute heeft me geholpen om hoofd, hart en handen meer te verbinden. Wat een rijkdom'
(Marleen V.)

'Bewust leven, bewust sterven' was een prachtige ervaring! Het was thuiskomen in het mooie Minnehof, hartelijk onthaald worden en op adem komen met verwante zielen. Het was met milde aandacht leren kijken naar jezelf en het leven in al zijn diepte. Het was volledig tot rust komen en op het spoor komen van je eigen bron' (Greet S.)

'Ik ervaarde de leerroute als een mooi evenwicht tussen oefening, bezinning, theorie, uitwisseling, stilte en meditatie. Niet in het minst als kader het prachtige Begijnhof. Ik ben ook beter bewust geworden welke weerstanden mijn afstemmen kunnen hinderen in het aanwezig zijn bij het stervensproces. Bovendien waardeerde ik de rijkdom van twee perspectieven: de christelijke spiritualiteit en het boeddhisme'. (Ria B.)

'Ik vind jullie samenwerking Ria en Jacomien  goed 'passen', goed op mekaar afgestemd. De structuur van de dag was prima, niet TEveel, niet te druk van programma :  mooi evenwichtig verdeeld - voldoende rust en tijd om te laten bezinken - en ook om met mekaar in gesprek te gaan. (Ria B. )

'Ik kijk terug op mooie dagen, voor mezelf en met elkaar. Alles stroomt weer, de energie is terug. Wat een prachtige plek om te verstillen, dieper te gaan, elkaar te ontmoeten.' (Leni B.)

'Mijn hart heeft zich weer meer geopend, mede dankzij de oefeningen die jullie hebben aangedragen. Het respectvolle delen heeft me hopelijk een wijzer en compassievoller mens gemaakt. Dank daarvoor, dank jullie beiden'. (Louise S.)

Print pagina
Mail pagina