Minnehof

Ria Weyens

Ik behaalde mijn master in religiewetenschappen aan de universiteit van Leuven.
Na een monastieke vorming, in een klooster in België, verbleef ik vijf jaar
in Zuid-India, als mede-oprichtster van een christelijke ashram. Daarna werkte ik enkele
jaren in het Internationaal Christelijke Meditatiecentrum in Londen (Wccm). In Engeland
volgde ik een Boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding: the Core Process Psychotherapy. In Nederland (Utrecht) deed ik een opleiding in een Boeddhistisch
(Dzochen) geïnspireerde school voor Zijnsoriëntatie. 

Ik heb een passie voor de contemplatieve dialoog tussen Christendom en Boeddhisme.

" Toen ik in India woonde, hoorde ik een verhaal dat me altijd bijgebleven is.
Een priester gaf les aan Indische en Westerse kinderen.
Op een dag vroeg hij. Waar is God? Alle hindoe kindjes wezen met hun vinger
naar hun hart. Alle christelijke kinderen wezen met hun vinger naar de hemel. 
De priester glimlachte en zei: jullie hebben allemaal gelijk'

'Het Ene Liefdesmysterie is als een regenboog,
die alle kleuren omvat .
Elke religie is een kleur van deze regenboog.
Als nu de kleur rood zou zeggen:
'Mijn kleur is dé enige ware kleur, iedereen moet rood worden',
dan zou er geen regenboog meer zijn!
Laten we elkaar respecteren én trouw te blijven aan de eigen kleur.
Zo kan de regenboog in al zijn pracht gaan schitteren.'

Iets over het Minnehof.

In 2003 nam ik het initiatief om het Minnehof op te richten, een centrum voor
contemplatieve levenskunst in het Begijnhof van Brugge. Sedert 2018 geef ik
mijn retraites niet meer in dit gebouw, maar in andere verstillende plekken,
abdijen en kloosters. De naam Minnehof blijf ik bewaren omdat het goed
weergeeft wat de essentie van de contemplatieve levenskunst is.

'Minne is een christelijk mystieke term die verwijst naar de universele Goddelijke
Liefde in jou, in mij, in allen, in alles. De contemplatieve levenskunst is de kunst
om te leren leven vanuit de Minne.' 


Publicaties

                           

Ik ben auteur van het boek 'Van wonde naar verwondering: hoe omgaan met
innerlijke pijn'.
 Over de helende kracht van mededogen vanuit Christelijk en
Boeddhistisch perspectief. (Uitgeverij Carmelitana, Gent, 2000) (zes herdrukken)
Een totaal herziene versie sinds juni 2017 is opnieuw te verkrijgen bij uitgever
Brave New Books.
www.bravenewbooks.nl/books/110264

Samen met Diet Van Borselen schreef ik in 2013 het boek 'Scheppende overgave',
over de contemplatieve levenskunst.
 ISBN: 978-90-76671-85-7 ,
Uitgeverij Carmelitana

MEDEDOCENTE
      In de retraite trainingen :'Groeien in leven en sterven'

Jacomien Marinussen

Sinds de opleiding tot A verpleegkundige in 1980 is Jacomien geboeid en geïnteresseerd i
in het omgaan met sterven, lijden, verlies en rouw. Welke plaats heeft sterven in ons leven? Wat is onze houding naar het sterven? Wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Hoe verhouden wij ons – als zorgverlener, als mens – tot onze eigen dood? Deze vragen houden haar bezig en geeft zij vorm in trainingen, gesprekken en ontmoetingen. In ieders leven is altijd lijden: dit accepteren en hierin meebewegen is voor Jacomien een thema.
Jacomien heeft, na het volgen van de HBOV, jaren gewerkt als manager in de thuiszorg. Na opleidingen over sterven en rouw gevolgd te hebben, werkte zij ruim 10 jaar als coördinator in Hospice Het Clarahofje in Goes. Nu werkt zij als ZZP-er in sterven, verlies en rouw.

‘Mijn persoonlijke zoektocht naar wie ik ben en wat mijn werkelijke verlangen is, is voor mij verbonden met het mystieke stervensproces en de dood, zoals dat tot uitdrukking komt in de uitspraak van Kahlil Gibran:”Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee een zijn”. Het brengt mij bij het wezenlijke in mijn leven. Dit is geen gemakkelijk proces want het confronteert mij met mijn angsten, mijn verdriet, mijn pijn. Hier de verbinding mee aangaan en van hieruit de verbinding zoeken met de ander is voor mij de essentie.’

Print pagina
Mail pagina