Minnehof
 

  Licht schijnt in de duisternis
           Lente meditatie retraite                

Via meditatie stemmen we ons af op een diepere zielsdimensie,
een ruimte van licht en liefde. Deze zielsdimensie is altijd aanwezig,
ook al ervaren we dat niet altijd.
Jezus verwijst hiernaar wanneer hij zegt:

‘Gij zijt het licht van de wereld. (…)
Laat jouw licht stralen’(Mt.5,14).

Hoe kunnen we ons licht laten stralen in deze tijd van uiterlijke én innerlijke chaos, somberheid, eenzaamheid, onzekerheid?
Ik kan  geen innerlijke vrede (meer) vinden.
Ik leef voortdurend in een spanningsveld tussen licht en duisternis.
Wanneer houden de schommelingen tussen rust en onrust eens op?
Herken je dit?

De nacht van de ziel

Velen bevinden zich vandaag in de nacht van de ziel.
De nacht van de ziel is een spirituele metafoor die verwijst naar een fase van dorheid, onvervuldheid, leegte en eenzaamheid. We voelen ons vaak opgejaagd en kunnen nauwelijks  rust vinden. Ook al hebben we jaren aan onszelf gewerkt en mediteren we regelmatig,
de nacht van de ziel kan ons plots overvallen door een uiterlijke gebeurtenis.
De nacht van de ziel kan ook geruisloos binnensluipen. Het kan ons verstrikt houden in een mist van troosteloosheid en twijfel. Is dit wel normaal? Misschien moet ik meer mediteren?
Of misschien moet ik juist ophouden met mediteren?
Vanwaar komt die onrust en verwarring?

Eigen ervaring

Gedurende de corona jaren ben ik zelf doorheen deze nacht-ervaring gegaan.
Wat mij heeft geholpen is de universele wijsheid over de nacht van de ziel.
Mystieke tradities verwijzen naar deze louterende ervaring als een belangrijke fase in het transformatieproces. Via hun wijsheid kreeg ik inzicht in het proces van de nacht van de ziel. Het versterkte mijn vertrouwen en gaf mij elke dag  genoeg kracht om het proces te laten gebeuren.

In deze meditatie retraite gaan we dieper in op de nacht van de ziel vanuit een interreligieus perspectief. We dalen dieper af in de rijkdom van de wijsheid van Jezus door
linken te leggen met contemplatieve inzichten uit het boeddhisme.

Als we liefde leren zijn in de nacht,
opent ons hart zich voor de dageraad.

Thema’s die we aanraken in de retraite:

-Hoe omgaan met lijden?
-Het Paasmysterie
-De erfzegen.

In het programma is er een balans  tussen meditatie, contemplatieve input,
en verstillende oefeningen. Er is ruimte voor persoonlijke tijd en
reflectie. Het programma is zo opgevat dat je de keuze hebt om de dagen
in volledige stilte of gedeeltelijke stilte te beleven. 
Voor meer info over het programma zie faq

Maximaal 12 deelnemers

Datum

Van zaterdag 6 april  (14u30) tot maandag 8 april 2024  (na de lunch)

Kosten
265 Euro: all-in (accommodatie, begeleiding etc...)
Reductieprijs mogelijk na onderling overleg.

Locatie: Het stiltecentrum Sarephta van het Karmelietenklooster in Brugge.
Dit is een rustige oaseplek in de stad Brugge met een grote tuin. Je beschikt over
een 1-persoonskamer.

Begeleiding: Ria Weyens

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd in deze retraite dan kan je een mail sturen met
-vermelding van de activiteit en datum
-een korte motivatie
-je adres en telefoonnummer
naar: secretariaat.minnehof@telenet.be
Of telefonisch: 0032(0) 499.40.63.51.

Indien je binnen 5 dagen geen antwoord ontvangt,
neem dan opnieuw telefonisch contact op.

 

Retraite training: Groeien in leven en sterven

In deze verdiepingsdagen staan we stil bij het kleine sterven en het grote sterven
in ons eigen leven of in het leven van geliefden.

‘Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje’ zei Toon Hermans. Wanneer we alle houvast (lijken) te verliezen en overweldigd worden door heftige emoties, gaan we door het kleine sterven. In deze momenten van angst en machteloosheid kunnen we iets ervaren van wat mensen meemaken in het aangezicht van de dood: het grote sterven. Als we deze
angsten leren (h)erkennen en delen, opent er zich een dieper Bewustzijn van Liefde en bewust Leven wat vertrouwen geeft.

Wat kan je verwachten?

Vanuit de verbinding met jezelf maak je de verbinding met de ander.
In de ochtend maken we de beweging naar binnen via verstilling, meditatie en zacht lichaamswerk. Van daaruit verdiepen we belangrijke levenslessen en vaardigheden uit mystieke tradities. In de middag delen we eigen inzichten rondom het kleine sterven en onze houding naar vergankelijkheid en dood. We doen dit door middel van theorie, oefeningen, en uitwisseling.

Deze dagen helpen jou om:

  • meer inzicht te krijgen in het kleine en grote sterven;
  • te ontdekken hoe jij het hart open kunt houden in het omgaan met heftige emoties.

We laten ons inspireren door contemplatieve wijsheden en psychologische vaardigheden uit Boeddhisme en mystiek Christendom.

‘Misschien is de eigenlijke reden van onze angst voor de dood,
het feit dat we niet weten wie we zijn’ (Sogyal Rinpoche)

 Doelgroep:
Voor professionals: verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers, geestelijke verzorgers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. En voor iedereen die geïnteresseerd is in het groeiproces van bewust leven en bewust sterven.

Datum:
Nieuwe data worden nog meegedeeld

Kosten:  
Kosten worden nog meegedeeld :
inclusief volpension, overnachting, eigen kamer met toilet en douche.
De maaltijden zijn vegetarisch, wel vis en kaas.

Docenten: Ria Weyens en Jacomien Marinussen

Locatie: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst, België

 Hof Zevenbergen is een voormalig kasteel gelegen in een rustige en groene omgeving, nabij Antwerpen. Rondom het kasteel is er een grote tuin met fijne zitjes. Je kan ook heerlijk wandelen in het bos naast het kasteel. Er is genoeg ruimte in het kasteel om je terug te trekken. Je komt er thuis in een sfeer van rust en stilte.

 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

 ‘Deze training bracht verademing om eens stil te staan bij mijn eigen sterfelijkheid. Het niet langer wegduwen. Het toelaten en bewust naar kijken geeft innerlijke ruimte en vrijheid.’ (Marleen V., deelnemer met een levensbedreigende ziekte).

'Ik ervaarde de training als een mooi evenwicht tussen oefening, bezinning, theorie, uitwisseling, stilte en meditatie.
Ik ben ook beter bewust geworden welke weerstanden mijn afstemmen kunnen hinderen
in het aanwezig zijn bij het stervensproces. Bovendien waardeerde ik de rijkdom van twee perspectieven: de christelijke spiritualiteit en het boeddhisme'. (Ria B.palliatief verpleegkundige)

‘Ik vind jullie samenwerking Ria en Jacomien goed ‘passen’, goed op elkaar afgestemd. De structuur van de dag was prima, niet Teveel, niet te druk: mooi evenwichtig verdeeld, voldoende rust en tijd om te laten bezinken en ook om met elkaar in gesprek te gaan.
(Rita M., vrijwilliger)
 

'De leerroute was voor mij een mooie, bijzondere ervaring! De beweging naar binnen,
de verstilling heeft mij ruimte, aandacht en tijd gegeven. De beweging naar buiten
geeft mij kracht door de aangereikte theorie. Ik heb geleerd mild te zijn voor mezelf,
aandacht te geven aan mijn gevoel, te ontspannen, te vertragen en te reflecteren.
Als werker in de palliatieve zorg voel ik mij, door het volgen van deze leerroute,
een rijker mens' (Ellen V.)

'Bewust leven, bewust sterven' was een prachtige ervaring! Het was thuiskomen, hartelijk onthaald worden en op adem komen met verwante zielen. Het was met milde aandacht
leren kijken naar jezelf en het leven in al zijn diepte. Het was volledig tot rust komen
en op het spoor komen van je eigen bron' (Greet S. pastor )

'Mijn hart heeft zich weer meer geopend, mede dankzij de oefeningen die jullie hebben aangedragen. Het respectvolle delen heeft me hopelijk een wijzer en compassievoller
mens gemaakt. Dank daarvoor, dank jullie beiden'. (Louise S. )

Print pagina
Mail pagina