Header Minnehof

WIE ZIJN WIJ

Ria Weyens

Ik behaalde mijn licentiate godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Leuven. Na een monastieke vorming in een trappistinnen klooster in België verbleef ik vijf jaar in Zuid-India, als mede-oprichtster van een christelijke ashram. Daarna werkte ik enkele jaren in het internationaal christelijke meditatiecentrum in Londen (Wccm). In Engeland volgde ik een boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding: the Core Psychotherapy en later in Nederland (Utrecht) een tweejarige training in de Zijnsoriëntatie.

In 2003 nam ik het initiatief om het Minnehof op te richten, een centrum voor contemplatieve levenskunst in het Begijnhof van Brugge. Sedert 2017 geven we onze retraites niet meer in dit gebouw, maar in andere inspirerende plekken. De naam Minnehof blijven we echter bewaren omdat het goed weergeeft wat de contemplatieve levenskunst inhoudt. In de term Minnehof hoor je immers het woord minne. Dit is een typisch christelijk mystieke term die verwijst naar de goddelijke liefde in jou, in elke mens en in de kosmos. De contemplatieve levenskunst is de kunst om te leren leven vanuit de minne.  

Momenteel ben ik terug werkzaam binnen de wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie en volg ik een master in wereldreligies en interreligieuze dialoog aan de universiteit van Leuven. Mijn passie gaat vooral uit naar de contemplatieve interreligieuze dialoog. 

"Tijdens mijn verbijf in India voelde ik het verlangen groeien om de vitaliteit en de rijkdom van het contemplatieve leven buiten de kloostermuren te beleven en door te geven. Ik doe dit nu vanuit mijn passie voor de interreligieuze vriendschap, waarin ik me vooral richt naar de ontmoeting tussen de wijsheid van Jezus en de wijsheid van Boeddha. Terwijl Boeddha het accent legt op het verstillen van de geest, het groeien in bewust-zijn, legt Jezus het accent op het openen van het hart, het groeien in relatie-zijn. Beide benaderingen zijn niet in strijd met elkaar maar vullen elkaar aan. Het spirituele pad is  zowel een bewustzijnsavontuur als een liefdesavontuur".

Wil je meer weten over mijn visie op de contemplatieve levenskunst, dan kan je meer lezen 
bij visie . Wil je meer weten over mijn visie op meditatie en het meditatieproces, dan kan je
meer lezen bij faq  (veelgestelde vragen)

Ik ben auteur van het boek 'Van wonde naar verwondering: hoe omgaan met innerlijke pijn'. Over de helende kracht van mededogen. (Uitgeverij Carmelitana, Gent, 2000)
Een totaal herziene versie is opnieuw te verkrijgen. Uitgever Brave New Books. Juni 2017

www.bravenewbooks.nl/books/110264

Samen met Diet Van Borselen schreef ik het boek 'Scheppende overgave', over de contemplatieve levenskunst.  ISBN: 978-90-76671-85-7  , Uitgeverij Carmelitana (2013)


Diet van Borselen : momenteel in Sabbattijd.

Na mijn studie culturele antropologie aan de universiteit van Utrecht werkte ik in verschillende leidinggevende functies bij de Nederlandse overheid. Ik werkte o.a. in de veiligheidsdienst. Daar hield ik mij bezig met terrorismebestrijding. Daarna kreeg ik de kans om een innovatiecentrum op te zetten dat diverse overheidsorganisaties in Nederland gestimuleerd heeft tot vernieuwing en samenwerking. In die periode volgde ik ook een opleiding tot coach voor managers bij de overheid.

 

In Gouda hielp ik de Ark-gemeenschap Nederland mee oprichten. Een internationale gemeenschap naar het gedachtegoed van Jean Vanier, waar mensen met een verstandelijke beperking hun leven delen met anderen. De kwetsbaarheid, warmte en  spontaniteit van mensen met een verstandelijke beperking blijven voor mij een belangrijke bron van inspiratie. 

Ik heb een christelijke achtergrond. Jarenlang ontving ik een training in de soefi-levenshouding en -meditatie. Ook heb ik me verdiept in boeddhistische inzichten en vaardigheden. Ik ben geboeid door de gemeenschappelijke onderstroom in deze tradities: het beoefenen van mededogen en je inzetten voor een menselijker samenleving. Hieraan vormgeven met elkaar in deze tijd van spanningen en polarisatie, dat is mijn passie.

Ik was mede auteur van het boek over contemplatieve levenskunst: 'Scheppende overgave: naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit'.  Zie home
 

MEDEDOCENTE
In de palliatieve leerroute:'Bewust leven, Bewust sterven'

Jacomien Marinussen

Jacomien geeft samen met Ria de leerroutes Bewust Leven, Bewust Sterven.

Ik ben Jacomien, 53 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee dochters van 13 en 16 jaar. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Na de middelbare school ben ik de verpleging in gegaan in Breda. Daar was ik meteen geïnteresseerd in het mysterie van lijden en dood. Na de inservice A opleiding ben ik een periode naar het buitenland geweest en vervolgens de VHBO (Voortgezette Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen) gaan doen in Nijmegen. Ook om meer achtergrond en ervaring te krijgen in de mens, mijn mensvisie te verbreden en om ervaring op te doen in  diverse werkvelden in de gezondheidszorg. Mijn interesse lag ook daar bij lijden, sterven en rouw. Ik heb jaren gewerkt als wijkverpleegster, later als hoofdwijkverpleegkundige en als divisiemanager. In mijn vrije tijd reisde ik veel, leerde ik veel over en van andere culturen en verbreedde ik zo mijn mensenkennis en mijn blikveld. Vlak na de geboorte van onze oudste dochter ben ik gestopt met werken en ben ik mij gaan verdiepen in de alternatieve geneeswijze. Hierin heb ik een aantal cursussen en opleidingen gevolgd en een eigen praktijk geopend. Tevens ben ik vrijwilliger geworden bij de terminale thuiszorg. In Utrecht heb ik een opleiding gevolgd bij de NIS ( Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding). Momenteel werk ik als coördinator in Hospice het Clarahofje in Goes (Zeeland). Ik werk hier al 5 jaar met veel plezier en inspiratie. Het gedachtegoed van Clara van Assisi is de basis waaruit we werken.

'Stapsgewijs groeit mijn verlangen om meer bezig te zijn met 'bewust sterven', met afstemming op de ander, vanuit open hart en lege geest er zijn voor een bewoner, voor een naaste. Er echt zijn. Ik wil meer bezig zijn met de essentie, met zelfreflectie, met de zoektocht van en in het Leven, met groeien, met mens zijn. Ik wil kunnen omgaan met het niet-weten, dat er niet altijd antwoorden nodig zijn. Kortom bezig zijn met 'Bewust Leven'.

Print pagina
Mail pagina